Artisan – Red Artisan

(Domeniile Sahateni, száraz, 13.8%, 0,75l)